Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die INQAR Adrie Jonk besteedt aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan INQAR Adrie Jonk niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de website. Autoverhuur Adrie Jonk aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster. De internetprovider, webbouwer of INQAR Adrie Jonk kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

INQAR Adrie Jonk kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Genoemde prijzen en berekeningen kunnen afwijken van de werkelijkheid. INQAR Adrie Jonk houdt het recht om deze prijzen of berekeningen aan te passen, zodat er een correcte prijs of berekening ontstaat. Voor informatie over een prijs of berekening kunt u altijd contact opnemen.

Links naar andere websites
Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. INQAR Adrie Jonk is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens.

Vragen?
Purmerend: 0299 206 586
Heerhugowaard: 072 201 2896
Zaandam: 075 201 2599